تحقیق در مورد شوري خاك 70 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 69 صفحه قسمتی از متن .doc : چكيده با توجه به وسعت خاكهاي شور و سديمي دركشور و اينكه زمينهاي كشاورزي ما روز به روز شورتر شده و مسأله كمبود منا|1648947|gsf
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق در مورد شوري خاك 70 ص می باشد.

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 69 صفحه

قسمتی از متن .doc :

چكيده

با توجه به وسعت خاكهاي شور و سديمي دركشور و اينكه زمينهاي كشاورزي ما روز به روز شورتر شده و مسأله كمبود منابع زميني مناسب براي كشاورزي پيش آمده روشهاي مختلفي براي بهسازي اين خاكها مد نظر است.

مواد اصلاحی عبارتند از موادي كه كاتيونهاي دوظرفيتي را براي جايگزيني با سديم درخاكهاي سديمي فراهم كنندو سپس املاح اضافي اين آبها توسط آب شويي استخراج شود.

از جمله اين مواد مي توان به گچ، اسيد سولفوريك و غيره اشاره كرد. استفاده از اين مواد موجب اصلاح خاك هم از لحاظ خصوصيات فيزيكي مانند افزايش نفوذ پذيري و بهبود ساختمان خاك و هم خصوصيات شيميايي مانند EC و PH‌مناسب خاك مي شوند، و در نتيجه محيط مناسبي براي رشد گياهان و در پي آن افزايش عملكرد محصولات مي باشند.

فهرست :

مقدمه 5

فصل اول : خاكهاي مبتلا به نمك 6

تعريف منا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ طق خشك 6

مفهوم خاكهاي خشك 8

خولص خاكهاي مبتلا به نمك 10

طبقه بندي خاكهاي مبتلا به نمك 10

1-4-1 خاكهاي شور 11

1-4-2 خاكهاي سديمي 12

1-4-3 خاكهاي شور سديمي 14

خاكهاي شور ايران 15

فصل دوم : بهسازي خاكهاي شور سديمي 16

2-1- اصلاح وبهسازي خاكهاي شور سديمي 16

2-2- اهميت وبهسازي خاكهاي شور سديمي 18

2-3- مكانيزم بهسازي 18

2-4- روشهاي بهسازي 19

2-4-1 بهسازي با آبشويي 19

2-4-2 استفاده از مالچ وديگر مديريت رويه اي براي تسريع در آبشويي نمك 25

آبشويي با آب بسيار شور 26

مخلوط كردن عميق خاك سديك به منظور بهسازي 28

مصرف گچ در بهسازي خاكهاي سديك 29

استفاده از گوگرد واسيد سولفوريك در بهسازي خاكهاي سديمي

37

استفاده از فرآورده هاي حانبي FGD در بهسازي خاكهاي سديمي

40

زيست پالايي گياهي در اصلاح خاكهاي شور سديمي 43

5-2- ايحاد نوارهاي درختي در اطراف زمينهاي زراعي 49

2-6- تغذيه وكود در زمينهاي شور 50

فصل سوم: بررسي تحقيقات گوگرد ومشكلات آن در موسسه تحقيقات خاك و آب

52

3-1مروري بر تحقيقات 52

3-1-1 آذربايجان شرقي 53

3-1-2 آذربايجان غربي 53

3-1-3 اصفهان 55

3-1-4 خراسان 55

3-1-5 گرگان 56

3-1-6 گلستان 56

3-1-7 فارس 57

3-1-8 قزوين 57

3-1-9 مازندران 57

3-2 ورامين 58

3-3 جمع بندي 58

3-4 پيشنهادها 62

بهسازي خاكهاي ايران 66

منابع